Blogs

In Vrijheid Verbonden zijn...

Droom je er ook van? Dat je je vrij voelt om open, puur en eerlijk te zijn naar jezelf en anderen, over wat je écht ervaart diep van binnen? Dat je de moed hebt om dat te doen en het vertrouwen hebt dat de ander naar jou verhaal wilt luisteren en je serieus neemt zodat je je gehoord voelt?

Op zoek naar de je ware, unieke Zelf…

Wellicht is er iets wat ervoor zorgt dat je onvrijheid ervaart. Er is iets wat je ervan weerhoudt om je hart te openen en te delen wat daarin aanwezig is aan teleurstelling, verdriet, onrecht of pijn. Er zijn bolwerken die je gevangen houden in patronen die niet meer werken. Ken je dat?

Misschien voel je je kwetsbaar, het verdriet zit je hoog, maar je durft je er met niemand over te praten. Je kiest ervoor om je schouders er maar weer onder te zetten en aan de slag te gaan. Of je ga je juist terug trekken en wordt onzichtbaar en afstandelijk. In relaties kan dit voor veel problemen en onbegrip zorgen.  Het komt de verbinding tussen jullie niet ten goede, jullie ervaren verwijdering van elkaar. 

Maar…. ergens wéét je dat dit niet is wat je wilt en dat dit niet is wat God voor jou wilt. Hij is jou Schepper en wil niets liever dan dat jij je hart opent en uitstort bij Hem en bij anderen die je in vertrouwen wilt nemen. We zijn bedoeld om in relatie te staan met God, onszelf en anderen.

Bewustwording; de eerste stap richting verandering

Het gezin van herkomst is de plek waar we opgroeien, daar doen we onze eerste ervaringen op in relatie tot vader/moeder broers en zussen. Daar leren we hoe we ons tot elkaar  verhouden en wat wel en wat niet geaccepteerd wordt. 

Wij bij Leven in Verbinding, denken niet in goed en fout, evenmin oordelen we. We gaan ervan uit dat elke familie goede bedoelingen heeft voor elkaar, familie wilt elkaar ondersteunen, ze willen zorg dragen voor elkaar, en elkaar beschermen. We gaan ervan uit dat voor alle gegeven zorg een ‘goede reden’ is. Omdat alles wat leeft verandert, we leven nu in een andere tijd dan bijvoorbeeld de periode net na de oorlog of de crisisjaren, daarom is het nodig dat elke generatie de verantwoordelijkheid neemt om af te wegen wat helpend en niet helpend is voor de huidige en komende generatie(s). Zo komt de balans van rechtvaardigheid in beweging, recht doen aan jezelf en aan de komende generatie(s), daar ligt onze verantwoordelijkheid!

Hoe hel(p)end zijn mijn patronen nu?

Als kind gaan we onbewust zorgdragen voor ons gezin. Zo jong als we zijn voelen we haarfijn aan waar de nood is en pakken we de rol die ons het beste past. Met elkaar dragen we het gezin. Ieder kind draagt z'n steentje daaraan bij.  

Zorgpatronen waar je aan kunt denken zijn: 

‘zwijgen om de lieve vrede te bewaren’

‘confrontaties uit de weg gaan omdat je bang bent dat de ander je afwijst (angst voor afwijzing)’

‘jezelf wegcijferen uit angst dat de ander je zal verlaten (verlatingsangst)’ 

’ik moet ook altijd alles doen, anderen doen niks’  

‘je trekt je terug want wat je ook doet het is nooit goed.’

Deze en andere patronen kunnen ons later behoorlijk parten gaan spelen in het leven omdat ze niet zo hel(p)end zijn voor ons welzijn. Ze kunnen je gaan opbreken. Je gaat verlangen naar échtheid en een open relatie met jezelf en de ander.

Familie motto’s die soms generaties lang worden doorgegeven zijn bijvoorbeeld:

‘Over problemen praten we niet, wij zijn niet van die praters.’   

‘Over onze gevoelswereld praten we niet, dat zijn we niet zo gewend.’

‘Wij doen dat zo’, en ‘wij’ is het hele gezin of de hele familie. We verwachten dus dat jullie het allemaal hetzelfde doen.’

‘Goed kan beter, het is niet snel goed genoeg’ 

Het zijn in veel gevallen de onuitgesproken regels die door kinderen feilloos worden aangevoeld en opgepakt. Ze raken gefocust op de ander en raken daarbij de focus op zichzelf kwijt. Het is jou verantwoordelijkheid om het passend te maken, wat is voor jou helpend en wat heb jij nodig? Daarmee draag je zorg voor jezelf én de ander, voor zowel de huidige generatie als voor de toekomstige generatie(s).

Op weg naar (h)echte verbinding

Ieder mens denkt én ieder mens voelt. De weg van ons hoofd naar ons hart is soms, om welke reden dan ook, geblokkeerd geraakt. Omstandigheden kunnen ervoor hebben gezorgd dat je vanuit je hoofd bent gaan leven. We zijn ons er vaak niet bewust van. De weg van het hoofd naar het hart vinden is de verantwoordelijkheid van ons zelf.  Er wacht je dan een leven in verbinding met jezelf, God en de mensen om je heen. Het is waardevol als je met een geopend hart kunt Leven. Groeien in wie je bent kun je alleen als je stappen zet buiten je veilige comfortzone. Alleen daar is verandering en groei mogelijk. Dat is spannend en tegelijkertijd bouwt het je op en groei je in wie je bent in Christus. Je bouwt aan eigen waarde en respect voor jezelf en de ander. Een leven in vrijheid verbonden met jezelf, God en anderen.  

Herken je dit en merk je dat je ermee aan de slag wilt? Geef jezelf dan de kans om hier bovenuit te groeien en vraag hulp! Dat is wat ik je van harte gun en waar ik je zo nodig graag ondersteuning en begeleiding bij geef.                         

Ik nodig je van harte uit in mijn praktijk 'Leven in Verbinding' in Papendrecht zodat je in enkele gesprekken inzicht krijgt in hoe het bij jou werkt en hoe je er anders mee kan leren omgaan.  

Liefdevolle groet,

Anita Theunisse

Terug
IMG_6453 (002).jpg