Therapie

Als mens ben je bedoeld om te leven in verbinding met jezelf, met God en met anderen. Deze verbinding maakt ons leven zinvol en maakt dat we ons van betekenis voelen. Betekenisvolle relaties geven draagkracht en veerkracht. Relaties kunnen echter ook moeilijk zijn en problemen geven, dat is iets wat je om je heen kunt waarnemen. Soms ben je daar zelf een onderdeel van. Dan is het fijn als je daar zelf of samen een weg in weet te vinden. Mogelijk lukt het je niet om er zelf of samen uit te komen. In zo'n situatie kan het helpend zijn om samen of alleen hulp te zoeken.  

Methodes

Psychosociale therapie

In het leven leren we een omgang te vinden met onszelf en anderen. We hebben daarbij te maken met ons eigen unieke ik. Deze wordt bepaald door een combi van karaktereigenschappen; wat leerde je in je context over omgaan met jezelf en de ander en wat heb je meegemaakt wat jou heeft beïnvloed. Hoe ga je om met verwachtingen en eisen, kansen en uitdagingen, mogelijkheden en onmogelijkheden, erkennen en ontkennen, emoties tonen en emoties negeren. Hier moeten we in ons leven een weg in vinden en dat vraagt veel energie. Wanneer je hier geen energie meer voor hebt daalt het vermogen tot relativeren en in oplossingen denken. Met als gevolg dat je in allerlei problemen en moeilijkheden kunt belanden. Er kunnen klachten ontstaan als onzekerheid, angst, laag zelfbeeld, irritatie, onrust, stress, eenzaamheid en identiteitsproblematiek.
Ook in relaties, gezin of op het werk kunnen problemen ontstaan waar je niet uitkomt. In psychosociale therapie maken we gebruik van gesprekken, methoden en technieken om je verder te helpen. Je situatie, je gedachten, je beleving, je omgang ermee, dit alles brengen we in kaart en samen zoeken we naar een passende manier van omgang met dat waar je tegenaan loopt. Door bewust te worden van je gedachten en gedragspatronen ontstaat er ruimte, je energie neemt weer toe en je wordt veerkrachtiger. Dit komt ten goede aan je groei en ontwikkeling in wie je bent.

shutterstock_1196187574.jpg

Contextuele therapie

De grondlegger van de contextuele therapie is Prof. Dr.I.Boszormenyi-Nagy.

Het woord ‘context’ verwijst naar de verbondenheid van de mens die er is met je partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie) relaties. Contextuele therapie ziet problemen en levensvragen niet los van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen.

In het gezin van herkomst leren kinderen hoe zich relationeel te verhouden tot elkaar in het leven. Als daar veel betrouwbaarheid in relaties is, zijn dat bronnen van vertrouwen wat ervoor zorgt dat men een gezond zelfbeeld ontwikkelt. Echter kunnen relaties onder druk komen te staan door bijvoorbeeld onrecht, ziekte, teleurstellingen of onuitgesproken verwachtingen.

Binnen de contextuele hulpverlening staat het herstel van vertrouwen in relaties centraal. Betrouwbare relaties waarin op een faire wijze gegeven en ontvangen wordt, vormt de adem van ons leven. Om verbinding met anderen aan te kunnen gaan is het nodig om in verbinding te leven met onszelf.

Het is van belang om in contact te zijn met onze eigen gevoelens, gedachten en overtuigingen. Het is als het ware  het innemen van ‘eigen grond’.

Vanuit die ‘eigen grond’ kan men zich in wederkerigheid verbinden met de ander. Zowel het eigen belang als dat van de ander wordt in dialoog gebracht. Het gaat om wederkerigheid die gebaseerd is op billijkheid in de relatie. Jezelf op billijke wijze afbakenen in verbondenheid met de ander maakt jou meer jij! Je bent ik staat om in vrijheid te leven en de dialoog met de ander aan te gaan!

  • Wat is er geleden maar niet gehoord en opgemerkt?
  • Wat is er gedragen of gegeven, maar niet gezien en erkend?
  • Hoe is er geleerd om met jezelf en anderen, situaties en gebeurtenissen om te gaan?
  • Voel je je gerechtigd om van anderen te ontvangen? Of voel je je juist tekort gedaan?

 

contextuele_therapie.jpg

Therapie in beeld

Soms is het een ingewikkelde klus om je gedachten en gevoelens te verwoorden. Door middel van playmobilpoppetjes zoeken we samen naar een manier om je levensgeschiedenis in beeld te brengen. Niet alleen woorden, maar juist ook het beeld erbij maken zichtbaar wat er van binnen beleefd en ervaren wordt. Het geeft je niet alleen extra inzichten, ook dat wat niet gezien en gehoord is kan nu worden (h)erkent. Op een veilige manier helpt het om verbinding te maken met je gevoelens. Dit helpt om een weg te zoeken in de situatie waarin je zit, en levert een bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling!

therapie-in-beeld.jpg
therapie-in-beeld (2).jpg

 

“Vertrouwen en betrouwbaarheid
zijn de zuurstof
voor onze relaties”

(Prof. I. Boszormenyi – Nagy)

 

Wanneer je vragen hebt of kennis wilt maken, neem gerust contact op!